Trezory vhodové

Tento typ trezorov je určený pre situácie keď do trezoru budú vkladať hotovosť viacerý klienti , zamestnanci avšak prístup do neho bude mať napríklad iba jedna osoba.