Sejfy stenové

Stenové sejfysú určené k zamurovaniu do steny. Uschovať v môžete hotovost, doklady, šperky, dokumenty, cenné predmety. V  menšom prevedení sú bez ,vo väčších prevedeniach májú odnímateľnúpoličku .
Zámkový systém je s  klúčovým trezorovýmzámkem alebo elektronickým.