Trezory stenové

Sú určené k zamurovaniu do steny. Uschovať v môžete hotovost, doklady, šperky, dokumenty, cenné predmety , zbrane , lieky. V  menšom prevedení sú bez ,vo väčších prevedeniach májú odnímateľnúpoličku .
Zámkový systém je s  klúčovým trezorovým zámkom, kombinovaným , elektronickým alebo na objednávku aj kombináciou klúčovým a  kombinovaným zámkom.