Zamurovanie stenových trezorov

Pri zabudovanie stenového trezoru musíte dodržať nasledujúce pokyny :

Pre zaručenie ochrany uschovaných hodnôt musí byť  trezor zamurovaný tak , aby bol zo všetkých strán vrátane zadnej strany chránený betónovou vrstvou  o pevnosti 30 Mpa ( do betónu musí byť vložená oceľová sieťovina ) minimálnou hrúbkou 10 cm.  Trezor musí byť v línii so stenou .Nesmie presahovať alebo byť pod úrovnou omietky.

 
Betónová zmes musí byť hustá aby nedochádzalo k prieniku  tejto zmesi  do oblasti krytov závor a spojov.


Po zabetónovaní nechajte dva dni  trezor uzavretý , aby nedošlo k vychýleniu. Potom trezor otvorte a  po dobu 10 až 14 dní ho nechajte otvorený  aby ste odvetrali vlhkosť z betónovej zmesi .Zamedzíte tým vzniku hrdze  a vyhnete sa problémom s otváraním trezoru.

Ak trezor zabudujete  medzi dve miestnosti s rozdielom teploty , musíte trezor zaizolovať. Zamedzíte tým vzniku rosného bodu vo vnútri trezoru - inak hrozí vážne poškodenie listín , peňažných obnosov.


Neručíme Vám za škody vzniknuté z dôvodu nedodržania  návodu k zamurovaniu trezoru a ani za poškodenie listín  vlhkosťou v prípade vzniku rosného bodu.