Rozdelenie Trezorov

Označenie trezorov je zostavené z označenia základného typu a doplnkovej značky, ktorá charakterizuje inštalovaný zámok alebo skupinu zámkov, poprípade doplnkovú výbavu, podľa nasledujúcej legendy:

Podľa konštrukcie:

W -  stenové trezory (určené na zabudovanie do steny)

F  -  podlahové trezory (určené na zabudovanie do podlahy)

M -  nábytkové trezory, označenie sa pre konštrukčné rady YETY v názve neuvádza

G -  nábytkové trezory, trezor triedy bezpečnosti II.

GT -  nábytkové trezory, trezor triedy bezpečnosti III.

Podľa zámkov:

K -  trezor s  mechanickým zámkom na kľúč MAUER. (Týmito zámkami sú štandardne osadené základné typy trezorov,        pričom značka „K“ sa v označení základného typu trezora neuvádza.)

MK -  trezor s  mechanickým kombinačným zámkom  LA GARD alebo M-Lock

MKN -  trezor s  trojcestným mechanickým kombinačným zámkom  LA GARD alebo M-Lock

EL -  trezor s  elektronickým zámkom  LA GARD Basic

EN -  trezor s  elektronickým zámkom  M-Lock EC -  trezor s  elektronickým zámkom  SECU

EP -  schránka s  elektronickým zámkom E-Pass M-Lock

EPH -  schránka s  elektronickým zámkom E-Pass M-Lock v hotelovej verzii

KK -  trezor s dvomi mechanickými zámkami na kľúč MAUER

KMK -  trezor s  mechanickým zámkom na kľúč MAUER a mechanickým kombinačným zámkom  LA GARD alebo M-Lock

KEL -  trezor s  mechanickým zámkom na kľúč MAUER a elektronickým zámkom  LA GARD Basic

KEN -  trezor s  mechanickým zámkom na kľúč MAUER a elektronickým zámkom  M-Lock

KEC -  trezor s  mechanickým zámkom na kľúč MAUER a elektronickým zámkom  SECU KEP -  schránka s  mechanickým zámkom na kľúč a elektronickým zámkom  E-Pass M-Lock

Podľa výbavy (na výrobnom štítku sa neuvádza):

S -  vnútorná schránka pre trezory a skrine

Z -  výbava pre uloženie zbraní v trezore

P -   prídavný podstavec pre trezory

VHM -  výklopný vhadzovací mechanizmus pre trezory

VHS -  vhadzovacia šachta cez stenu do trezora

VHO -  vhadzovací otvor pre jednoplášťové schránky SBS

Nábytkové trezory

Sú  určené  pre úschovu peňažnej hotovosti, dokladov, šperkov, dokumentov, cenných predmetov , zbraní , liekov.Nábytkové trezory patria do kategórie hmotnosťou ľahších trezorov. Výrobca odporúča zabezpečiť trezory proti prípadnému odcudzeniu ukotvením k podlahe alebo k stene (podľa typu trezora). Z tohto dôvodu výrobca štandardne zhotovuje otvory do podlahy alebo zadnej steny trezora pre ukotvenie pomocou kotiev. Otvory sú uzavreté plastovými záslepkami.

Kotviaci materiál je súčasťou výbavy trezora. Je určený pre ukotvenie k betónovým plochám s pevnosťou min 20 MPa. Trezor, ktorý bude u kotvený na stenu (napr.: SBM 01, SBM 02), musí byť umiestnený na pevnej podložke! Medzi ukotveným trezorom a stenou nesmie ostať medzera! Okolie a vnútro diery po vyvŕtaní je potrebné očistiť od prachu.

Trezory s podstavcom sa kotvia nasledujúcim spôsobom:

-         umiestnite trezor na konečné miesto a priamo na podlahe si označte jeho polohu. Na podstavci označte prednú stranu.

-         z podlahy trezora vytiahnite plastové záslepky. Odkryjete skrutky M10, ktoré uvoľníte aúplne vyskrutkujete pomocou "GOLA" kľúčov s nadstavcom č. 17. Trezor zložte z podstavca, skontrolujte polohu podstavca.

-         podľaotvorov v spodnej časti podstavca si označte polohu kotviacich dier. Vyvŕtajte diery  vrtákom ø 15 mm.

-         podstavec položte späť na miesto a skontrolujte jeho polohu. Do kotviacich otvorov vložte dodané kotvy a
          dotiahnite.

-         trezor položte späť na podstavec. Naskrutkujte skrutky M10 a pevne utiahnite. Skrutky zakryte plastovými
          záslepkami.            

Dodávaný kotviaci materiál trezorov
Typ trezoraKotviaci materiálHĺbka otvoru v podlahe (stene)Poloha otvorovČíslo kľúčaKusov
SBM 01oceľ. kotva FM ATS 15x50/M10ø15 x 120stena172
SBM 02oceľ. kotva FM ATS 15x50/M10ø15 x 120stena174
SBM 03oceľ. kotva FM ATS 15x50/M10ø15 x 120podlaha174
SBM 04oceľ. kotva FM ATS 15x50/M10ø15 x 120podlaha174
YETY, 7,9,11,13,15oceľ. kotva FM ATS 15x50/M10ø15 x 120podlaha174
ARCHA 21, 23oceľ. kotva FM ATS 15x50/M10ø15 x 120podlaha172
MAMUT 95, 130, 165oceľ. kotva MKT SZS 24-100/M16-240ø24 x 150podlaha242

Stenové  trezory

STENOVÉ TREZORY: sú svojou konštrukciou určené na zamurovanie do steny. Uschovať  v môžete hotovosť, doklady, šperky,  dokumenty, cenné  predmety , zbrane , lieky. Zámkový systém je s klúčovým trezorovým zámkom, kombinovaným , elektronickým alebo na objednávku aj kombináciou  klúčovým a  kombinovaným zámkom.

Na dosiahnutie požadovaného stupňa odolnosti je nutné trezor zamurovať tak, aby bol zo všetkých strán, okrem čelnej strany chránený vrstvou betónu o hrúbke 100 mm. Hrúbka steny musí byť preto minimálne o 100 mm väčšia, ako je vonkajšia hĺbka trezora. Kvalita betónovej zmesi má byť min. 30 MPa v tlaku.

Betón odporúčame vystužiť oceľovými armovacími tyčami. Minimálna dĺžka armovacích tyčí má byť  1.5 x vonkajšia šírka trezora. Minimálny počet tyčí je 2. Pred inštaláciou jepotrebné čelnú stenu trezora prekryť fóliou a konce fólie prelepiť vodovzdornou páskou, aby voda a nečistoty z betónu neprenikli do dvernej medzery alebo do zámkov.

Na druhý deň po zamurovaní je potrebné trezor otvoriť a nepretržite vetrať aspoň ďalšie dva nasledujúce dni. Potom trezor denne odvetrávať až do úplného vytvrdnutia betónu (asi 1mesiac), aby vlhkosť z betónu nekondenzovala na stenách trezora. Zamurovanie trezora do vonkajších obvodových múrov výrobca neodporúča.                

Trezory na zbrane

Trezory  k úschove loveckých a športových  zbraní sa  vyrábajú ako dvojplášťové . Majú vnútornú uzamykatelnú  schránku na strelivo alebo závery  a držiakom na čistenia zbraní. Hlavne zbraní sú upevnené v tvarovaných držiakov.  Zámkový systém je s  klúčovým trezorovým zámkom, kombinovaným , elektronickým alebo na objednávku aj kombináciou  klúčovým a  kombinovaným zámkom.

Trezory majú  pripravené otvory pre mechanické ukotvenie, pričom najúčinnejšie ukotvenie voľne položeného trezora alebo skrine je do podlahy a ak sa dá  tak i do steny, o ktorú sa opiera. 
Nábytkové trezory na dlhé zbrane s  masívnym prevedením a hmotnosťou prevyšujúcou 200 kg musia byť tiež ukotvené  verte že dvaja dobre vybavení odhodlaní zlodeji, bez akýchkoľvek problémov odnesú trezor až 350 kg v priebehu pár minút. Sťahujeme  trezory vieme že sa to dá.
 

Archivačné trezory 

Tento typ trezorov je vybavený rôznym  počtom prestaviteľných poličiek a  samostatne uzamykateľných schránok. Jednodverové alebo dvojdverové.

Masívne dvojplášťové vyhotovenia z  kvalitnej ocele. Dvere sú trojplášťové a v oblasti uzáveru doplnkovo zosilené.
Ohňovzdorná izolačná masa chráni proti ohňu. Protipožiarna drážka chráni proti vniknutiu splodín spaľovania.
Hladké opláštenie bez možných miest zásahu slúži ako ochrana proti nástrojom na vlámanie.
Centrálne zariadenie na zablokovanie a stabilná zadná úchopová oceľová vodiaca tyč zabezpečujú dvere proti vylomeniu

Dvere sa blokujú z troch strán stabilnými  blokovacími čapmi z kruhovej oceli.

Voliteľná výbava:
a) vnútorná schránka výšky
b) elektronický zámok , s núdzovým mechanickým otváraním
c) mechanický kombinačný zámok, namiesto trezorového zámku, alebo doplnkovo k nemu
d) teleskopické vysúvanie pre závesnú registratúru, alebo teleskopické dno poličky, jednoduchá montáž, možná i dodatočne.

Trezorový bezpečnostný zámok tr. A1 so špeciálnym opancierovaním.

Trezory vhodové

Tento typ trezorov je určený pre situácie keď  do trezoru budú vkladať hotovosť viacerý klienti , zamestnanci avšak prístup do neho bude mať napríklad iba jedna osoba.


Vhodové  trezory sa vyrábajú  z nábytkových trezorov na objednávku klienta. 

Trezory podlahové

PODLAHOVÉ TREZORY: sú prispôsobené na zamurovanie do podlahy. Dvere trezora nie sú vodotesné, preto je potrebné umiestniť trezor tak, aby nedošlo k zatečeniu vody do trezora a následnému znehodnoteniu uloženého obsahu.

Na dosiahnutie požadovaného stupňa odolnosti je nutné trezor zamurovať tak, aby bol zo všetkých strán, okrem čelnej strany chránený vrstvou betónu o hrúbke 100 mm a aby vrchný okraj rámčeku s krycím plechom lícovali s úrovňou podlahy.

Hrúbka podlahy musí byť preto minimálne o 100 mm väčšia, ako je vonkajšia hĺbka trezora. Kvalita betónovej zmesi má byť min. 30 MPa v tlaku. Betón odporúčame preložiť oceľovou armatúrou.
Pred inštaláciou je potrebné čelnú stenu trezora prekryť fóliou a konce fólie prelepiť  vodovzdornou páskou, aby voda a nečistoty z betónu neprenikli do dvernej medzery alebo do zámkov. Na druhý deň po zamurovaní je potrebné trezor otvoriť a nepretržite vetrať aspoň ďalšie dva nasledujúce dni. Potom trezor denne odvetrávať až do úplného vytvrdnutia betónu (asi 1mesiac), aby vlhkosť z betónu nekondenzovala na stenách trezora.                              
 

Bezpečnostné triedy Trezorov

Trezory sú rozdelené  do tried , ktoré vyjadrujú ich  odolnosť voči  násilnému otvoreni  v optimálnych  laboratorný  podmienkach.

 
Skutočnú  odolnosť  ovplyvňuje technické vybavenie a skúsenosti zlodeja.

Bezpečnostných  tried je sedem  označené sú číslami  0 až VIII.

V akej kategorií sa trezor nachádza sa dozviete zo štítku ktorý by mal byť nanitovaný z vnútornej strany dverí.

Atesty vystavujú  certifikované skúšobne  a klasifikácia  trezorov  je zhodná v celej  Európskej  unii.

Atestované trezory sa rozdelujú  na  :  trezory proti vlámaniu  a   trezory a proti ohňu

Trezory a proti ohňu sa delia :  trezory pre papierové dokumenty a trezory  pre elektronické média.

Trezory pre papierové dokumenty udržia vnútornú  teplotu maximálne 175 stupnov Celzia, aj je keď povrchová teplota trezoru vystavená na hodinu ( dve) teplote 1090 stupňov Celzia. Teplota 175 stupňov je teplota pri ktorej sa nevznieti papier a aj po tejto záťaži je čitatelný.

Trezory  pre elektronické média udržia vnútornú  teplotu maximálne 55 stupňov  Celsia aj je keď povrchová teplota trezoru vystavená na hodinu ( dve) teplote 1090 stupňov  Celsia. Pri záťaži 55 stupňov Celsia  sa dá s uchovávanými mediami pracovať.


Trezory s požiarnym atestom chránia obsah aj proti vode ( hasenie požiaru ) či požiarnym plynom.

Najdrahšie trezory sú s  atestami voči vlúpaniu a zároveň proti požiaru.

Pre úschovu dokumentov podliehajúch utajeniu  sú  zákonom stanovené   bezpečnostné  kategórie,ktoré  trezory musia splňovať.  Nevyhnutný je atest NBÚ.    http://www.nbusr.sk/sk/index.html

"NBÚ SR"

kategória mechanického zábranného prostriedku (MZP) podľa vyhlášky NBÚ SR  č.336/2004 Z.z. v znení vyhlášky č.315/2006 Z.z.,                       (podľa vyhlášky 88/2002 Z.z.) charakterizuje spôsobilosť mechanického zábranného prostriedku (MZP), v tomto prípade  trezora, chrániť utajované skutočnosti príslušného stupňa utajenia. Kópiu certifikátu NBÚ SR prikladáme k technickej dokumentácii na požiadanie odberateľa.

Bezpečnostná trieda -  charakterizuje odolnosť trezora proti vlámaniu podľa STN EN 1143-1:2009. Kópia vyhlásenia o zhode je súčasťou technickej dokumentácie každého výrobku. Kópiu certifikátu skúšobne prikladáme na požiadanie odberateľa.

Bezpečnostná  trieda  0.    -   najnižšia  kategoria

Vhodné pro uschovanie :  

- dokumentov, dokladov, liekov, cenností  finančná  hotovosť  cca do 3 – 4 tis.EUR
(treba konzultovať  s vašou  poisťovnou – sumy sa líšia)

- zbrane do 10 ks , nábojov  do strelných  zbraní v počte do 10 tis. ks

Bezpečnostná  trieda  I.  štandard  -  vhodná pre domácnosť 

Vhodné pro uschovanie :  

- dokumentov, dokladov, liekov, cenností  finančná  hotovosť  cca do 10 tis.EUR
(treba konzultovať  s vašou  poisťovnou – sumy sa líšia)

- zbrane do 20 ks, nábojov  do strelných  zbraní v počte do 10 tis. ks

Bezpečnostná  trieda  II.  vyžší štandard

Vhodné pro uschovanie :  

- dokumentov, dokladov, liekov, cenností  finančná  hotovosť  cca do 15 tis.EUR
(treba konzultovať  s vašou  poisťovnou – sumy sa líšia)

 

Bezpečnostná  trieda  III.  vysoký stupeň ochrany

Vhodné pro uschovanie :  

- dokumentov, dokladov, liekov, cenností  finančná  hotovosť  nad 20 tis.EUR
(treba konzultovať  s vašou  poisťovnou – sumy sa líšia)

 

Vyžšia bezpečnostná  trieda  /IV. - XIII/ 

Trezory tejto kategorie  sú určené prevažne pre bankové a finančné inštitúcie.