Typy zámkov a kovania do trezorov

K -  trezor s  mechanickým zámkom na kľúč MAUER. (Týmito zámkami sú štandardne osadené základné typy trezorov,        pričom značka „K“ sa v označení základného typu trezora neuvádza.)

MK -  trezor s  mechanickým kombinačným zámkom  LA GARD alebo M-Lock

MKN -  trezor s  trojcestným mechanickým kombinačným zámkom  LA GARD alebo M-Lock

EL -  trezor s  elektronickým zámkom  LA GARD Basic

EN -  trezor s  elektronickým zámkom  M-Lock EC -  trezor s  elektronickým zámkom  SECU

EP -  schránka s  elektronickým zámkom E-Pass M-Lock

EPH -  schránka s  elektronickým zámkom E-Pass M-Lock v hotelovej verzii

KK -  trezor s dvomi mechanickými zámkami na kľúč MAUER

KMK -  trezor s  mechanickým zámkom na kľúč MAUER a mechanickým kombinačným zámkom  LA GARD alebo M-Lock

KEL -  trezor s  mechanickým zámkom na kľúč MAUER a elektronickým zámkom  LA GARD Basic

KEN -  trezor s  mechanickým zámkom na kľúč MAUER a elektronickým zámkom  M-Lock

KEC -  trezor s  mechanickým zámkom na kľúč MAUER a elektronickým zámkom  SECU KEP -  schránka s  mechanickým zámkom na kľúč a elektronickým zámkom  E-Pass M-Lock