Kotvenie nábytkových ,skrinových trezorov

Správné kotvenie nábytkových trezorov nemusí byť vždy ľahké , kvaliné trezory pre firmy majú 200 až 400 kg. 

Pre splnenie  bezpečnosti trezoru MUSÍ byť trezor pevne ukotvený k stene alebo podlahe.

V plášti trezoru sú otvory na kotvenie. Pre správny výber kotviaceho prvku musíte poznať materiál do ktorého kotvíte trezor.

Najlepšie materiály sú betón, prírodný kameň, plná tehla. Pri týchto materiáloch s použitím ocelových kotví dosiahnete vynikajúcu pevnosť. Samozrejme že nie vždy sú optimálne podmienky. Nevhodné sú materiály ako dutá tehla alebo  odlahčené duté betónové tvárnice.

Pri takýchto materiáloch odporúčame chemické kotvenie. Nie celkom optimálnym spôsobom je použitie tvarových hmoždiniek alebo  dlhých plastových hmoždiniek s dlhov rozpínacou častou.

Dodržujte predpísané rozmery vrtákov a hĺbky otvorov. Počítajte s hrúbkou omietky ktorá nie je nosná.

Pre každú kotvu existujú predpísané uťahovacie momenty, ktoré zaručujú správnu funkciu kotvy.

Príliš silné momenty dotiahnutia zaťažujú závit a zväčšujú rozpínací tlak v okolí kotvy,hmoždinky. 

Dobre vybavený dvojčlenný tím Vám v priebehu pár minút dokáže odcudziť  200 – 400 kg ťažký trezor  bez vážnejších problémov.